Commissie “Nieuwe bestuursleden’’ is hard aan het werk

Onder voorzitterschap van Ruud Donker heeft de commissie een aantal keren vergaderd. De commissie bestaat naast de voorzitter uit Arie-Jaap van Rijn, Tim Burchartz, Luis Carrera, Raymond van Hemert, Remy Deken, Joeri Kerzaan, Gerard ter Haar, Wim Wesmaas, Rob de Kleijn en Michiel Hendriks.

Het nieuwe dagelijks bestuur zal bestaan uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het hoofdbestuur zal bestaan uit de vertegenwoordigers namens Facilitair, Voetbalzaken, Commercieel en Algemene Zaken. Het is de bedoeling dat dit zelfsturende teams worden. Functiebeschrijvingen zijn inmiddels hiervoor gemaakt.

Het dagelijks bestuur moet zich bezighouden met besturen en niet met operationele zaken. De stuurgroep heeft inmiddels met alle vertegenwoordigers gesproken. Aan de hand van deze gesprekken zijn knelpunten geïnventariseerd, de bezetting per groep wordt bekeken en eventuele vacatures moeten worden ingevuld.

Ook is gesproken over het formuleren van doelstellingen en budgetten/begrotingen voor de komende 3 jaar.

Momenteel worden met diverse voorgedragen personen gesprekken gevoerd om te kijken of zij een van de vacatures kunnen invullen.

Komende woensdag 12 april komt de stuurgroep opnieuw bijeen om vast te stellen of geschikte kandidaten zijn gevonden, die kunnen worden voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering.

Mocht u nog kandidaten weten of zelf interesse hebben dan kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar . Wij nemen dan contact met u op.

Namens de stuurgroep,

Ruud Donker