Functie: Categorie coördinator senioren FC VVC

Doel 
Seniorencommissielid en aanspreekpunt voor alle senioren leden.
Zorgen voor een aanspreekpunt voor de leiders/aanvoerders en is medeverantwoordelijk voor de goede uitvoering van het clubbeleid van de vereniging De categoriecoördinator voorziet in de begeleiding en ontwikkeling van de leiders/aanvoerders binnen de vereniging. In dit kader organiseert de senioren coördinator samen met de hoofdcoördinator een aantal bijeenkomsten.

Plaats in de vereniging 
Valt binnen de organisatiecommissie onder de hoofdorganisatie, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de categoriegroep senioren, heeft een aantal leiders/aanvoerders als aanspreekpunt in zijn lettercategorie. 

Functie-inhoud 

 • Draagt mede verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de vereniging.
 • Communicatie- en organisatiepunt van en naar alle senioren leden t.a.v. operationele en beleidsmatige aangelegenheden.
 • Communicatie- en organisatiepunt van en naar leiders/aanvoerders van teams van de betreffende lettercategorie t.a.v. operationele en beleidsmatige aangelegenheden (o.a. het verzorgen van reguliere bijeenkomsten)
 • Verantwoordelijk voor werving categorie coördinatoren en leiders.
 • Medeverantwoordelijk voor werving van eigen scheidsrechters.
 • Verzorging indeling teams van de betreffende categorie i.o.m. leider en hoofdjeugdcoördinator.
 • Opvolgen mutaties aangereikt door ledenadministrateur (o.a. contacteren nieuwe leden, plaatsen nieuwe leden i.o.m. de hoofd-coördinator, verzorgen opvolging bij het verlaten van de vereniging etc.)
 • Aanwezig en aanspreekbaar zijn, aandacht tonen, mensen bij elkaar brengen, trachten conflicten op te lossen t.a.v. aangelegenheden.

 Tijdsbesteding 

 • Afhankelijk van competitie planning en eigen invulling. 
 • Formeel 1 x jaarvergadering en 1x per maand commissie overleg.
 • Het voeren van 10 min gesprek met leiders/aanvoerders 1x keer per jaar in februari/maart.
 • Informele contacten enkele uren per maand. 

 Geboden wordt 

 • Fantastische uitdaging waarbinnen ruimte is voor eigen invulling.
 • Het vrijwilligersbeleid is van toepassing. 
 • Een zelfstandige en verantwoordelijke functie. 

 Kwalificaties 

 • Flexibele instelling en stressbestendig. 
 • Gezonde dosis humor. 
 • Kunnen motiveren, activeren en enthousiasmeren.
 • Tactisch kunnen werken en denken.
 • Om kunnen gaan met conflicten en verschillende belangen.

 Gewenst 

 • Ervaring als leidinggevende. 
 • Netwerk binnen de vereniging FC VVC.
 • Contacten binnen de KNVB en buurtverenigingen.

Stuur een e-mail naar als u belangstelling heeft voor een van bovenstaande functies.