De Vrijwilliger van de maand MAART

ARD VISSER SCHEIDSRECHTER EN REGELNEEF ACHTER DE SCHERMEN

Ard Visser  Ard Visser

Ard Visser (48) is sinds 2000 woonachtig in Nieuw-Vennep. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen: een zoon van 19 jaar en twee dochters van 18 en 13 jaar. Als hij niet met 'voetbalzaken' bezig is, verdient hij als ZZP-er zijn geld in de wereld van de ziekenhuisfinanciering.

Vanaf het moment dat hij in Getsewoud-Zuid woont, is hij betrokken bij, eerst SMS en nu dus VVC. Toen zijn zoon Robin bij de E5 ging spelen, wierp Ard zich op als leider. Dat heeft hij gedaan tot en met het jaar dat Robin in de zondag B2 speelde.

Ard pakte ondertussen ook de functie van coördinator van de D-teams op. Dat hield in dat hij zich (vooral aan het begin van het seizoen) bezig hield met de indeling van alle teams behalve die van de selectie. De uitdaging voor Ard was om elke speler (soms in samenspraak met ouders) naar tevredenheid in te delen. Ook zorgde hij ervoor dat elk team een trainer kreeg. En als dat niet direct lukte, trok hij zelf een trainingspak aan. Na twee jaar werd hij coördinator van de C-teams. Ook deze functie bekleedde hij twee jaar. Nadat zijn zoon Robin stopte met voetbal is Ard als vrijwilliger voor de club doorgegaan.

Dat kwam vooral omdat hij VVC een heel prettige club vond en nog steeds vindt. Hij merkt dat er waardering is voor zijn bijdrage aan het verenigingsleven. Hij waardeert de sfeer en de gezelligheid.

Ard Visser

Ard pakte in 2011 de functie van coördinator jeugdscheidsrechters op. Dit doet hij tot op de dag van vandaag. In deze hoedanigheid zorgt hij ervoor dat alle thuiswedstrijden van de D- tot en met de A-jeugd een scheidsrechter hebben. Ard kan daarbij putten uit alle spelers van de B- en C-selectieteams. Hij zorgt ervoor dat deze spelers jaarlijks ongeveer zes wedstrijden fluiten van de F-, E- en D-junioren. Dit werk verricht hij vooral thuis en in de avonduren achter de pc en aan de telefoon. Op de donderdagavond heeft hij het plaatje meestal wel rond. Dat is soms een heel gepuzzel, vooral wanneer een groot aantal efltallen thuis speelt.

Bij het indelen van scheidsrechters kan Ard gelukkig ook terugvallen op een groep vrijwilligers, zoals Arie Ippel, Hans Hoekstra, Henk Mink Ahmed Albayrak, Joey van der meulen en Valentijn Bos, die bijna wekelijks bereid is om de overige jeugdwesdtrijden te fluiten. Zonder deze mensen zou het onmogelijk zijn de wekelijkse scheidsrechtersindeling rond te krijgen. Ard benadrukt dat deze mannen evenzo goed waardering verdienen voor hun betrokkenheid bij de club. U kunt ervan op aan dat ook deze mensen in deze rubriek aan de beurt komen!

U zult Ard op zaterdagen niet altijd zelf op de club aantreffen. Dat komt omdat hij sinds hij in 2012 zijn (KNVB) scheidsrechtersdiploma behaalde, wekelijks wordt ingedeeld om een juniorenwedstrijd te fluiten.

Ard VisserArd VisserArd Visser
      
Dat betekent dat hij overal en nergens in de regio wedstrijden fluit. Op deze manier komt hij in aanraking met de verschillende clubculturen, iets wat hem – naast het scheidsrechteren zelf – ook bijzonder boeit.

Als hij door de KNVB niet is ingedeeld voor een wedstrijd op de zaterdag, fluit hij overigens met net zo veel plezier een of meerdere jeugdwedstrijden bij VVC. Zoals zaterdag 22 maart: 10.00 uur de D8, 11.30 uur de C6 en om 14.45 uur de B3.

VVC steunt op mensen zoals Ard Visser. Deze regelneef op de achtergrond maakt het mogelijk dat alle kinderen, van superjong tot bijna volwassen - onder leiding van een scheidsrechter - hun wekelijkse passie kunnen beleven.
Ard is dus met recht vrijwilliger van de maand maart!

Marco van Rooijen