FC VVC Rookbeleid

De afgelopen weken is er opnieuw discussie geweest onder niet rokers en rokers. Blijkbaar is het niet (meer) duidelijk wat voor beleid fc VVC aangaande dit punt voert…. Naast dit beleid heeft fc VVC zich overigens gewoon te houden aan de wettelijke regels. De wettelijke regels zijn eenvoudig, in openbare gebouwen mag er niet gerookt worden. Fc VVC heeft dit in haar beleid overgenomen. Er mag dus niet worden gerookt bij fc VVC. Dit geldt niet alleen voor de kantine maar ook voor de gang en de kleedkamers. Maar op de borden met huisregels staat….. De borden met de huisregels zijn van 5 jaar terug, in de tussentijd is er veel veranderd….De borden zullen derhalve worden verwijderd.

Naast het roken zijn er nog een aantal punten welke ik graag bij u onder de aandacht wil brengen. Om te beginnen het glaswerk. De KNVB verbiedt glaswerk buiten de kantine. Wilt u toch uw drinken mee naar buiten nemen, dan dient dat in een plastic beker te zijn. Doen we dat niet dan riskeren wij een boete, welke overigens 1 op 1 zal worden doorbelast aan de veroorzaker(s). Daarnaast willen wij geen glaswerk buiten wegens het risico op glasscherven. Er lopen nl. veel kleine kinderen.
Een volgend punt is alcohol. Bij fc VVC schenken we alleen bier en wijn. Dus geen sterke drank. Sterke drank van thuis meenemen is verboden, ook in de kleedkamers! Het laatste punt is honden. Honden leveren veel klachten op met name omdat hun baasjes hun hond, ondanks hun eigen zeggen, toch niet helemaal onder controle hebben. Honden mogen mits aangelijnd op het complex. Echter, indien verzocht wordt om wat voor reden dan ook om het complex te verlaten, moet dit terstond worden opgevolgd. Beter is om de hond gewoon thuis te laten. Er komen veel kinderen en het is gewoon erg onhandig.

Wij hopen dat zo alles weer helder is en rekenen op uw medewerking.

Namens het Bestuur van FC VVC