Regels voor het kopen en gebruik van (alcoholische) dranken.

reglement knvb

Ook bij FC VVC dient een ieder zich aan de regels te houden van de KNVB, zowel op het veld als langs de lijn.
Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor het kopen en gebruiken van (alcoholhoudende) dranken:
Ordemaatregelen:
Op grond van het bepaalde in artikel 7 van het Reglement Wedstrijden Amateur Voetbal is besloten dat de voetbalverenigingen de volgende voorschriften moeten handhaven en naleven.
Verkoop van Dranken:
a. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw ( kantine e.d. ) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof-flesjes ( bv. AA-drink, cola ) buiten het clubgebouw ook toegestaan.
b. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/ genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
M.A.W. Geen glaswerk en blikjes frisdrank naar buiten!! Alleen in de kantine!!
Toch drankjes naar buiten? Dan in plastic of kartonnen bekertjes!
Bier en Wijn/Rose mag alleen gedronken worden op het terras in bekers of in glas in de kantine! En niet langs de velden!
Het bestuur van FC VVC en de kantinecommissie verzoekt u nadrukkelijk zich aan deze regels te houden!

* * * Klik op het oranje/zwarte logo hierboven om alle reglementen van de KNVB te raadplegen * * *