Algemene Contact Informatie

Algemeen Naam E-mail Telefoon
Sportcomplex Montreallaan Wedstrijdkamer 0252-682635
       
Ledenadministratie/Contributie Remi Deken  
Postadres Postbus 157    
  2150 AD Nieuw Vennep    
Bankrelatie NL 36 RABO 01100 73 746 t.n.v. FC VVC     
       
Facilitair Zaken (veld en accommodatie) Wim Wesmaas 06-22601226
Communicatie & Marketing NNB NNB
Website Redactie Roy Lechner NNB
Vrijwilligers Coördinator Martin Middelbos 06-10060394
Vrijwilligers Coördinator Marco Verkuyl 06-51795922
       

Hart Voetbal Zaken

     
Organisatie Naam E-mail Telefoon
Wedstrijdsecretariaat & Wedstrijdprogramma John en Linda Hagman   NNB
Toernooi Commissie NNB NNB
Oud Papier (GOPA) Hans Hoekstra 0252-676226
Scheidsrechter Coördinatie Ronald Tijmes 06-42613734
Medische zaken NNB NNB
Kleding Zaken Wendy Rozenhart 06-21265646
       
Techniek Naam E-mail Telefoon
Scouting NNB NNB
Ajax Online Academy Joost Groenewegen NNB
       
Aanspreekpunt leden/ouders mbt voetbal zaken: Naam E-mail Telefoon
Coördinatoren JEUGD NNB NNB
Coördinatoren SENIOREN NNB NNB
       
Commercieel Naam E-mail Telefoon
Sponsor Commissie NNB NNB
Sponsorhome Gerard ter Haar 06-10914722
Videokrant Hans den Ouden 06-51497995
Kantine Coördinatie NNB NNB
Kantine Inkoop Coördinatie Ella Donker 06-22919840
Evenementen Commissie NNB NNB