Algemene Contact Informatie

Algemeen Naam E-mail Telefoon
Sportcomplex Montreallaan Wedstrijdkamer 0252682635
       
Ledenadministratie/Contributie Remi Deken  
Postadres Postbus 157    
  2150 AD Nieuw Vennep    
Bankrelatie NL 36 RABO 01100 73 746 t.n.v. FC VVC     
       
Facilitair Zaken (veld en accommodatie) Wim Wesmaas 0622601226
Communicatie & Marketing NNB NNB
Website Redactie Roy Lechner NNB
Vrijwilligers Coördinator Martin Middelbos 06-10160394
Vrijwilligers Coördinator Marco Verkuyl 06-51795922
       

Hart Voetbal Zaken

     
Organisatie Naam E-mail Telefoon
Wedstrijdsecretariaat & Wedstrijdprogramma John en Linda Hagman   NNB
Toernooi Commissie NNB NNB
Oud Papier (GOPA) Hans Hoekstra 0252676226
Scheidsrechter Coördinatie Ronald Tijmes 0642613734
Medische zaken NNB NNB
Kleding Zaken Wendy Rozenhart 0621265646
       
Techniek Naam E-mail Telefoon
Scouting NNB NNB
Ajax Online Academy Joost Groenewegen NNB
       
Aanspreekpunt leden/ouders mbt voetbal zaken: Naam E-mail Telefoon
Coördinatoren JEUGD NNB NNB
Coördinatoren SENIOREN NNB NNB
       
Commercieel Naam E-mail Telefoon
Sponsor Commissie NNB NNB
Sponsorhome Gerard ter Haar 0610914722
Videokrant Hans den Ouden 0651497995
Kantine Coördinatie NNB NNB
Kantine Inkoop Coördinatie Ella Donker 0622919840
Evenementen Commissie NNB NNB