FC VVC - Club Informatie / Nieuws

Kantine 2.0 oftewel de Nieuwe FC VVC Kantine

Beste VVC-ers, het zal jullie niet ontgaan zijn dat onze kantine toe is aan een gedegen facelift. Het meubilair, de vloer, het plafond met de grote kap, de bar, de verlichting..... kortom, de kantine is toe aan een nieuwe uitstraling!

Dat gaat natuurlijk niet zo maar. Op verzoek van het bestuur is een groepje leden, m.n. van kantinebeheer, bezig geweest om met professionele inrichters, een sfeerplaatje te schetsen. Dat heeft men voorgelegd aan het bestuur en vervolgens zijn wij 'on tour' gegaan en hebben diverse sportkantines in de omgeving bezocht om te kijken en sfeer te proeven.

Deze bezoeken hebben geleid tot een aanpassing van onze eerste indrukken.

En nu zijn we zover om, samen met geïnteresseerde leden en gebruikers uit alle afdelingen, de wensen en eisen waar de Nieuwe Kantine aan moet voldoen, uit te werken. Daartoe willen we een Projectgroep "Nieuwe Kantine" oprichten! Deze Projectgroep zal bestaan uit maximaal 8 personen en staat onder leiding van Ruud Donker (vanuit de Kantinecommissie).

Het doel van deze Projectgroep is niet alleen de uitwerking van wensen en eisen, maar ook om draagvlak te creëren onder de leden.

Het bestuur zal in deze fungeren als Stuurgroep.

FC VVC Kantine

Een ieder die denkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de uitwerking van de inrichting van onze nieuwe kantine, wil ik hierbij oproepen om zich aan te melden voor de Projectgroep door een mail te sturen naar . Vermeld in die mail graag ook jouw telefoonnummer. Meld je aan uiterlijk 17 juli 2018!

Om een eerste indruk te krijgen van de richting waarin Kantine en Bestuur denkt, zie de bijgevoegde sfeerimpressie, gemaakt door Ella Donker.

Met vriendelijke groeten,
Rob de Kleijn, voorzitter FC VVC

FC VVC Nieuw-Vennep