FC VVC - Club Informatie / Nieuws

NIEUWE CORONA-MAATREGELEN PER 13 NOVEMBER 2021

Beste Leden & bezoekers,

De per 13 november jl ingevoerde aanvullende corona maatregelen hebben weer behoorlijk invloed op onze club en we moeten helaas weer een flinke stap terug doen op de weg naar de volledige vrijheid!

FCVVC CORONA Maatregelen per 13 November

Gisteravond is een deel van het Bestuur bij elkaar geweest om te bekijken hoe we de nieuwe regels kunnen implementeren.

Publiek bij wedstrijden en trainingen is de komende weken niet toegestaan. Dit geldt voor wedstrijden van spelers van alle leeftijden. Alleen de trainers en begeleiders (vlaggers) en scheidsrechters mogen bij de wedstrijden zijn. Voor de bezoekende vereniging geldt dat de noodzakelijke rij-ouders worden toegestaan.

Op zaterdag is er nog wel een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de kantine en/of op het terras. Er is slechts één ingang beschikbaar voor kantine, toiletten, terras en kleedkamers en wel de Hoofdingang. Voorwaarde is wel dat iedereen die het gebouw wil betreden en/of het terras op wil in het bezit is van een geldige QR-code. In de kantine en op het terras moet iedereen zitten!

Omdat het terrein is afgesloten kunnen ook de (brom)fietsen NIET binnen de hekken worden geplaatst. Wij zullen hiervoor op de parkeerplaats een door linten afgezette ruimte creëren, waarbinnen deze kunnen worden geparkeerd.

We moeten het bezit van de QR-code en het zitten in de kantine helaas streng handhaven. Als iedereen meewerkt en zich aan de regels houdt, kunnen we elkaar toch nog blijven ontmoeten en genieten van een kopje koffie. We vragen op begrip en medewerking. Het zal de komende weken weer anders dan normaal zijn en wellicht dat niet alles loopt zoals we willen dat het zou lopen. Begrijp dan wel dat dit alles niet iets wat het bestuur bedacht heeft, maar dat we zo goed mogelijk de maatregelen moeten uitvoeren.

Later deze week zullen we mogelijk nog met nadere informatie komen over hoe alles verder georganiseerd gaat worden!

Bedenk wel dat u ook uw bijdrage kan leveren aan de bestrijding van de corona epidemie. Werk mee en houdt u aan de regels. Alleen dan kunnen we de kortste weg nemen naar een normale zaterdag!