Hoofdsponsor Loon op Zand

FC VVC ONLINE WEBSHOP

FC VVC - Club Informatie / Nieuws

Versterking gezocht voor bestuur en commissies

Beste ouders van jeugdleden en leden van FC VVC,

Vorige week is de Algemene Leden Vergadering gehouden. Het was een prima bijeenkomst, maar er waren niet heel veel leden bij aanwezig. We hebben geconstateerd, dat er dringend behoefte is aan 2 nieuwe bestuursleden en een behoorlijk aantal commissieleden voor de Evenementen Commissie en de Sponsor Commissie.

Wij hebben bijna 900 leden, een groot deel (ruim 650) zijn jeugdleden, de rest zijn senioren. Om onze club draaiende te houden hebben wij hulp nodig. De financiële situatie van de club is al jaren een punt van zorg. In de afgelopen bestuursperiode is veel gedaan om deze te verbeteren, maar we zijn er nog lang niet. Alle Corona-maatregelen doen ons geen goed, dit heeft effect op de kantine-inkomsten, maar ook op de sponsorbijdragen. Om de financiële situatie te verbeteren moeten we nog meer in actie komen, maar dat kunnen wij als bestuur niet alleen. Daarom dit bericht aan alle leden. Wij hopen toch dat er onder de ouders van onze jeugdleden mensen zijn die ons kunnen en willen helpen!

Wij hopen dat u/jij als goed voornemen voor 2021 voor u/je zelf wilt nagaan of u/jij iets kunt betekenen voor FC VVC.

Wij zoeken een nieuwe secretaris voor het bestuur. Scott van de Beld heeft deze taak in de afgelopen jaren op zich genomen, maar heeft aangegeven dat hij per 1 januari 2021 wil stoppen. Door de Corona-crisis heeft hij dit besluit al uitgesteld, maar hij wil er nu toch echt mee stoppen. Scott heeft aangegeven na 1 januari nog wel te willen ‘inspringen’, maar wij willen zijn verzoek graag honoreren. Denkt u/denk jij nu, dat is echt iets voor mij! Neemt u dan contact op met het bestuur via . We gaan graag in gesprek! Voor de functiebeschrijving zie onderaan dit bericht.

Al 3 jaar zijn we op zoek naar een bestuurslid Commerciële Zaken, dat is ons nog steeds niet gelukt, maar het moet er nu echt van komen. Dit bestuurslid zal nauw samenwerken met de Evenementen Commissie en de Sponsor Commissie. Heeft u interesse? Dan horen wij dit graag en ook hiervoor kunt u een mail sturen aan . Wilt u/wil jij geen bestuurslid worden, maar wel deel uitmaken van één van de genoemde commissies? Laat het ons weten! Voor de functiebeschrijving zie onderaan dit bericht.

Ons ledenaantal is de laatste jaren stabiel, maar een groei van het ledenaantal zou ook onze financiële positie verbeteren. Om ons te richten op ledenwerving is ook man/vrouwkracht nodig. Goede ideeën zijn natuurlijk welkom, maar inzet om hier aan mee te werken kunnen we ook goed gebruiken. We willen meer doen op sociale media en onze club ‘in de schijnwerpers’ zetten. Roy houdt al jaren onze website bij, maar ondersteuning op het gebied van communicatie is zeer welkom!

Wij hopen op betere tijden. Het is ons tot nu toe gelukt onze jeugdteams te laten trainen en voetballen, met heel veel dank aan onze trainers, coördinatoren en leiders. De technische staf van FC VVC is heel actief geweest binnen de mogelijkheden die er waren. Op dit moment weten we niet hoe het seizoen verder gaat en of we nog in competitieverband kunnen voetballen. Of de kantine nog open mag? Het blijft nog even onzeker. Toch willen we ons voorbereiden op andere tijden en nu al vast aan de slag gaan om ons voor te bereiden op de rest van dit seizoen en in ieder geval op volgend seizoen.

DOET U / DOE JIJ MET ONS MEE?

Bestuur FC VVC
Rob de Kleijn
Rowdy ten Hove
Hans den Ouden
Scott van de Beld
Heleen Klootwijk

 

FC VVC Nieuw-Vennep

Functieomschrijving Secretaris FC VVC 2020

Bestuurslid Commerciele Zaken

De Rustende Jager

FCVVC CORONA13112021

FC VVC Betaalpas

HOOFDSPONSOR FC VVC 1 - 2 - U23 = Loon op Zand

Loon op Zand Sponsor FC VVC 1 en 2

ALGEMEEN JEUGDSPONSOR - Clean Trend b.v.

CleanTrend

Nieuwe Sponsors Seizoen 2021 - 2022

Nieuwe Sponsors 2021-2022

Voetbalschoenen Voetbal Geest 2020

BN Nieuwsbrief

Trainings Schema2021 2022

FC VVC - Kleine Moeite Groot Gebaar

TAKEN MONITOR - INLOGGEN MIJN VVC

Mijn VVC Online Inloggen

Vrijwilligers Aanmelden