FC VVC Informatie Algemeen

FC VVC Vertrouwenscontactpersoon

Bij FC VVC vinden we het belangrijk dat iedereen plezier heeft in het voetbalspelletje, zowel op als om het veld. Daarbij is het ook belangrijk dat iedereen zich veilig voelt binnen onze vereniging.

We proberen er alles aan te doen om grensoverschrijdend gedrag (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie) binnen onze vereniging te voorkomen.

Mocht u toch te maken krijgen met een vorm van ongewenst gedrag, dan vinden wij het belangrijk dat u dit kunt bespreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar voor zowel leden, ouders als vrijwilligers. Wellicht ten overvloede, maar een gesprek met de vertrouwenscontactpersoon is vertrouwelijk. Een melding bij de vertrouwenscontactpersoon kan ervoor zorgen dat er een einde wordt gemaakt aan de ontstane situatie en dat herhaling voorkomen wordt.

De vertrouwenscontactpersoon kan u onder andere helpen met de volgende zaken:

  • Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging;
  • Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  • Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding;
  • Bemiddeling naar aanleiding van de melding;
  • Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties;
  • (anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging;
  • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag;

Wilt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van FC VVC, dan kunt u contact opnemen met:

  • Annuska Bos 06-55366332
  • mannelijk persoon uit de club (vacant)

Vindt u het prettiger om te spreken met een vertrouwenscontactpersoon buiten onze vereniging, dan kunt u contact opnemen met:

Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNVB of van Centrum Veilige Sport.