FC VVC - Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap FC VVC

Opzegging lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap kan enkel en allen via een mailbericht aan . De uiterste datum om op te zeggen is 31 mei van ieder jaar. Voor spelers die verhuizen naar een andere club middels een overschrijving ligt deze datum op 15 juni van ieder jaar en zal gelijk worden gesteld aan de uiterste datum die de KNVB stelt. Bij een te late opzegging is de jaarcontributie voor het daar op komende seizoen volledig verschuldigd.

Vanwege de jaarlijkse intense periode dat coördinatoren voor het nieuwe seizoen teamindelingen maken, is het van belang tijdig te weten wie er lid blijft, lid wordt, of helaas stopt bij FC VVC.

In verband met kleding, mogelijk openstaande financiële zaken en misverstanden te voorkomen, ontvangt FC VVC graag uw schriftelijke afmelding, ook als u zich overschrijft naar een andere club.

Downloaden opzeggingsformulier
Let op: Wij verzoeken u geen formulieren meer per post te verzenden.

Let op:
Indien je na 31 Mei opzegt dan is de hele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd in verband met de afdracht aan de KNVB en de geplande begroting van de vereniging. De opzegging is voltooid indien men een bevestiging vanuit de ledenadministratie heeft ontvangen per e-mail. Indien er geen bevestiging is ontvangen is het lidmaatschap niet opgezegd.
Downloaden opzeggingsformulier

Overschrijving:
15 juni is de laatste dag dat overschrijvingen bij de KNVB kunnen worden ingediend.