FC VVC - Informatie over uit- en overschrijven

Uit- en overschrijven FC VVC

Opzegging:
Het lidmaatschap van FC VVC kan uitsluitend door middel van het opzeggingsformulier worden beëindigd vóór 15 juni van het lopende seizoen. Dit formulier kan bij voorkeur per mail worden toegezonden:

Per e-mail:

Dit formulier kan als alternatief ook worden verstuurd:

Per post:
FC VVC, t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 157
2150 AD Nieuw-Vennep

Overschrijving:
De KNVB heeft recentelijk (Dec’2015) een nieuwe overschrijf-regeling ingevoerd.

Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet.

De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

15 juni is de laatste dag dat overschrijvingen bij de KNVB kunnen worden ingediend. In verband met drukte en overschrijvingen op het laatste moment is een aantal dagen nodig voor de ledenadministratie om een en ander te verwerken. Overschrijvingen moeten derhalve uiterlijk 10 juni worden aangevraagd.

Overschrijving als lid van een andere veldvoetbalclub naar FC VVC

Overschrijving naar FC VVC van een andere voetbalclub, graag het Inschrijfformulier in vullen en inleveren bij FC VVC of op te sturen via eerdergenoemde opties.

Mocht u van veldvoetbalclub willen veranderen dan is het invullen van een KNVB overschrijvingsformulier dus niet meer noodzakelijk. Opzeggen bij de oude club blijft wel noodzakelijk!

Let op:
Indien je na 15 juni opzegt dan is de hele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd in verband met de afdracht aan de KNVB en de geplande begroting van de vereniging. De opzegging is voltooid indien men een bevestiging vanuit de ledenadministratie heeft ontvangen per post of per e mail. Indien er geen bevestiging is ontvangen is het lidmaatschap niet opgezegd. Downloaden opzeggingsformulier