FC VVC - Bestuur & Organisatie

Van de FC VVC Bestuurstafel Dinsdag 12 December

Dinsdag 12 december was  alweer de vijfde vergadering van dit seizoen, we hebben daarin de volgende zaken besproken:

Korte evaluatie aangaande het afscheid van Barend van Groenigen, en overig persoonlijk nieuws binnen onze vereniging.

Naar aanleiding van de ALV zijn er een paar aandachtspunten naar voren gekomen te weten:

  • Vanuit bestuur zal worden gekeken naar een nieuw op te zetten communicatie plan.
  • We zullen als vereniging en bestuur proberen meer aandacht te geven aan het dames voetbal.
  • We zullen naarstig opzoek gaan naar 1 of 2 jeugd coördinatoren voor de onderbouw, als daar ideeën of tips vanuit de leden over zijn horen wij het graag.

Het stoppen van oud papier ophalen door de GOPA is besproken, we gaan kijken naar een alternatief om het inzamelen van papier te kunnen continueren, financieel is dit voor de vereniging een behoorlijke verliespost voor het nieuwe seizoen en zullen hier toch naar een oplossing moeten zoeken, ideeën of suggesties  vanuit de leden zijn hierbij dan ook zeer welkom.

De aanvraag voor offertes ten aanzien van vervanging van de ketels voor verwarming en douches zijn inmiddels binnen en zullen worden bekeken.

Binnenkort zal er overleg plaats vinden met de gemeente over de bezetting van onze trainingsvelden, waarbij ook  zal worden gekeken naar de mogelijkheid voor het toepassen van Led verlichting.

Vanuit de kantine is er een flinke korting bedongen op de inkoop.

Evaluatie BVO jeugdtoernooi heeft plaats gevonden hierbij is ook gekeken naar de financiële kant, waarbij het aspect positieve reclame en de commerciële kant  voor zowel VVC als UFA behoorlijk groot zijn, en niet vergeten mag worden.

Het Initiatief om 7x7 voetbalcompetitie op te starten met andere verenigingen, is ingevuld en start in het nieuwe jaar.

De voorbereidingen  voor kerstfeest en Nieuwjaarsreceptie en het daarbij behorende 7x7 toernooi zijn in volle gang.

De onderwerpen veiligheid en sportiviteit worden door een werkgroep beoordeeld en waar nodig aangepast , het betreft hier het verenigingsreglement, de gedragscodes en het aanname beleid ten aanzien van vrijwilligers indien nodig zullen deze op de ALV in 2024 worden voorgelegd aan de leden.

De zaterdagochtend bezetting op ons complex voor persoon van dienst is voor tweede helft seizoen ook weer ingevuld.

Het VOG beleid evenals het NOC beleid zijn  ge-update naar de huidige en tegenwoordige situatie waar onze vereniging zich in bevindt.

Vanuit het bestuur zal  worden gekeken naar onze organisatie structuur of deze nog voldoet of zal moeten worden herzien.

Volgende vergadering staat gepland voor 1 februari 2024.

Tot zover.

Namens Bestuur FC VVC

FC VVC Nieuw-Vennep