FC VVC - Bestuur & Organisatie

Van de FC VVC Bestuurstafel Donderdag 29 Februari

Donderdag 29 februari, jawel op schrikkeldag, hebben we bestuursvergadering gehad.

Hieronder vindt u een kort verslag van de zaken die zijn besproken in de vergaderingen januari en februari:

Vanuit bestuur wordt er momenteel druk gezocht naar ondersteuning in de jeugdafdeling, met name de coördinatie vraagt enig ondersteuning, hier vinden momenteel hierover met diverse mensen gesprekken en initiatieven voor plaats.

Aandachtspunt voor de komende seizoenen zal ons financieel beleid zijn, door de diverse investeringen zoals” nieuwe warmwaterketels en aanpassing van het rioleringsstelsel dit seizoen, en het wegvallen van de oud-papier ophaaldienst” is eer een behoorlijke aanslag op de reserves gedaan.

Er is een afvaardiging naar de bijeenkomst van de Rabobank en NOC/NSF geweest in Haarlem om te onderzoeken of er vanuit deze organisaties ondersteunende activiteiten voor onze vereniging gerealiseerd kunnen worden.

Het foute kerstfeest en de nieuwjaarsreceptie met het 7x7 toernooi zijn positief ontvangen zowel qua gezelligheid als financieel zeer geslaagd.

Het kampioenschap van Nieuw-Vennep in samenwerking met DIOS en OV Beatrix is ter sprake gekomen, na een inventarisatie over de animo is er besloten dat wij als Fc VVC hier niet aan gaan meedoen, dit is ook zo gecommuniceerd daar de andere partijen in deze.

Vanuit het bestuur zijn we aan het kijken naar een alternatief voor inzamelen van het oud papier, zodat we toch ook hiervan weer wat inkomsten kunnen genereren.

Zodra hier meer over bekend is zal dit gepubliceerd worden.

De contracten voor de selectie trainers worden momenteel besproken, en zijn al voor een groot deel vastgelegd, evenals de selectie trainers van de bovenbouw in de jeugdafdeling.

Het schoolvoetbal van deze regio is besproken en of het wel of niet doorgaat is nog niet geheel duidelijk ook dit zal bij bekend zijn gepubliceerd worden.

Op 10 mei zal er een Ajax-voetbal dag georganiseerd worden voor onze jeugdleden, nadere berichtgeving hierover volgt nog.

Vanuit de KNVB en de gemeente zijn er uitnodigingen binnen gekomen om met diverse verenigingen en bovengenoemde partijen, met elkaar in gesprek te gaan over toekomstplannen in deze regio, wij zijn hierin vertegenwoordigd met een tweetal bestuursleden.

Als bestuur zijn we momenteel bezig om onze organisatie goed in beeld te krijgen, nu we een voltallig bestuur hebben, kan er gekeken worden naar waar de verantwoordelijkheden liggen en wie welke taken tot zich kan nemen. Waardoor er een nieuw organogram kan worden opgesteld waarin taken en verantwoordelijkheden staan omschreven.

Momenteel vinden er gesprekken plaats met de gemeente over uitbereiding van onze trainingsbehoefte, waarbij we graag zouden zien dat er een derde trainingsveld met verlichting gerealiseerd kan worden.

Binnenkort starten de voorbereidingen voor het slotfeest, en zouden we graag enige inbreng vanuit de seniorenteams willen zien, de juiste datum en verdere info zal op een later tijdstip worden gepubliceerd.

Tot zover.

Namens Bestuur FC VVC

FC VVC Nieuw-Vennep